×

دسته: وبلاگ

آموزش آنلاین از طریق موبایل
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

آموزش آنلاین از طریق موبایل

profile avatarمدیر سایت
کمک آموزش آنلاین به شرکت شما
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

کمک آموزش آنلاین به شرکت شما

profile avatarمدیر سایت
درباره نرم افزار بیگ بلو باتن
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

درباره نرم افزار بیگ بلو باتن

profile avatarمدیر سایت
فواید تخته وایت برد کلاس مجازی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

فواید تخته وایت برد کلاس مجازی

profile avatarمدیر سایت
زبان را به صورت آنلاین بیاموزید
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

زبان را به صورت آنلاین بیاموزید

profile avatarمدیر سایت
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

تفاوت بین وبینار و کلاس مجازی

profile avatarمدیر سایت
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

وبینار از چه بخشهایی تشکیل شده

profile avatarمدیر سایت
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

آموزش همراه بازی در کلاس مجازی

profile avatarمدیر سایت
معیارهایی برای یک کلاس مجازی
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

معیارهایی برای یک کلاس مجازی

profile avatarمدیر سایت